สถานการณ์​โควิด-19 ทางมูลนิธิศิริวัฒนาและพนักงานบริษัท​ศิริวัฒนาได้ร่วมบริจาคชุด PPE ให้กับศูนย์​พักคอย ​Community lsolation (CI)​ อ.โป่งน้ำร้อน​ จ.จันทบุรี​ โดย​ นายจรูญ​ เล่าเปี่ยม​ :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน และผู้ใหญ่​ วินัย​ ถาวรยิ่ง​ ผู้ใหญ่บ้านหมู่​ 13​ บ้านเขาหักพัฒนา​ ต.โป่งน้ำร้อน​ อ.โป่งน้ำร้อน​ จ.จันทบุรีเป็นผู้รับมอบ

6 กรกฎาคม 2564