มูลนิธิศิริวัฒนานำหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนมามอบให้สมาคมกู้ภัยอาเซียน เพื่อนำไปมอบให้เด็ก ๆ ที่ขาดแคลนต่อไป

26 กุมภาพันธ์ 2564