มูลนิธิศิริวัฒนามีโครงการ​ "พี่ห่วงน้องใส่แมสปลอดเชื้อ" ส่งแมสให้โรงเรียนต่าง ๆ

25 มิถุนายน 2563