มูลนิธิ​ศิริวัฒ​นาเปลี่ยนหลังคาใหม่เพื่อเด็ก ๆ โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา อ.ปัว จ.น่าน

17 พฤศจิกายน 2563