ทีมงานศิริวัฒนาขอแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน​จากเหตุการณ์​ไฟไหม้โรงงานที่กิ่งแก้ว

6 กรกฎาคม 2564