ทีมงานมูลนิธิศิริวัฒ​นาได้ส่งมอบชุดนักเรียน ชุดพละ รองเท้า สื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์​ต่าง ๆ ที่โรงเรียนน้ำปัวพัฒนา อ.ปัว จ.น่าน

4 กันยายน 2563