มูลนิธิศิริวัฒนา
Sirivatana Foundation

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งมูลนิธิศิริวัฒนาเพื่อจัดกิจกรรมการกุศล โดยการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งการมอบรถเข็นและทุนตั้งต้นเพื่อประกอบอาชีพ รวมไปถึงการมอบทุนการศึกษา การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหา ซึ่งทุนส่วนหนึ่งมาจากการนำกำไรของบริษัทบริจาคเข้ามูลนิธิเพื่อนำไปจัดกิจกรรมเพื่อสังคม

ข่าวสารและกิจกรรม